Czytelnia

10-lecie OIKiP w naszym powiecie

Data: 04.11.2015
Katalog: Relacje
W październiku tego roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej  i Poradnictwa w Myślenicach obchodzi 10-lecie działalności. Z tej okazji w dniach 8 – 9  października br. w Dobczycach odbyła się Konferencja pn.” Miejsce Interwencji Kryzysowej w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, która została…

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Data: 31.10.2013
Katalog: Poradnictwo
Na terenie kraju funkcjonuje 35 Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Prowadzenie ww. ośrodków jest zadaniemzleconym samorządom powiatowym, a środki finansowe na ich utrzymanie zapewnia budżet państwa. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie są…

Przemoc w rodzinie - kto może pomóc?

Data: 18.12.2012
Katalog: Poradnictwo
Przeciwdziałanie przemocy domowej, niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocâ oraz ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje, służby społeczne. Należą do nich m.in.: po!icja, prokuratura, pomoc społeczna (ośrodki pomocy społecznej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar…

Dzieci w sytuacji konfliktu rodziców

Data: 18.12.2012
Katalog: Poradnictwo
Dzieci są jednymi z  kluczowych "aktorów" konfliktów związanych z rozwodem. Rodzice, świadomie Iub nieświadomie, wciągają dzieci w swoje przeżycia poprzez udział w kłótniach, rozmowy, a nawet niewerbalne gesty związane z partnerem, który odchodzi. Dzieci doświadczają konfliktu między rodzicami i…

Mediacja rówieśnicza

Data: 16.12.2012
Katalog: Publicystyka
Przekazanie odpowiedzialności młodym ludziom za własne postępowanie zgodne jest z ideą  sprawiedliwości naprawczej. Jest ona pojmowana jako proces, w którym wyrządzający krzywdę oraz poszkodowany podejmują świadomy wysiłek zmierzający do zadośćuczynienia i przebaczenia oraz przy wsparciu osób…

Jak rozwiązać konflikt ? ABC mediacji.

Data: 04.12.2012
Katalog: Poradnictwo
Mediacja  jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu, którego celem jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji przy pomocy mediatora. Mediator jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz szukać takiego…

Powiatowa Sieć Wsparcia Społecznego

Data: 05.12.2011
Katalog: Informacje
Bogata oferta pomocowa poszczególnych jednostek działających na terenie powiatu myślenickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa przy PCPR w Myślenicach jest wynikiem nieustannego badania potrzeb mieszkańców powiatu i jednocześnie odpowiedzią na te potrzeby…

Czym jest przemoc?

Data: 24.11.2011
Katalog: Publicystyka
Istnieje wiele definicji przemocy, jednak kiedy dochodzi do opisania konkretnych zdarzeń i stwierdzenia, czy dane zachowanie i traktowanie jest przemocą, wtedy okazuje się, że nie jest to tak proste i jednoznaczne. Definicja przemocy, która najbardziej odda istotę tego zjawiska, brzmi: „Przemoc to…

„Między młotem a kowadłem” – powiatowa konferencja o przemocy

Data: 22.11.2011
Katalog: Relacje
W dniu 25 października 2011r. podczas konferencji promocyjnej projektu „Fenix – Na Skrzydłach Aktywności”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS rozmawiano o dokonaniach i dalszych planach dotyczących aktywnego włączenia się projektu w przeciwdziałanie się przemocy w rodzinie.…

Jak skutecznie pomagać?

Data: 21.11.2011
Katalog: Poradnictwo
Jak skutecznie pomagać? Oto pytanie towarzyszące wszystkim, którzy pracują w strukturach pomocowych. Konfrontacja z ludzkim cierpieniem może pobudzać do twórczej refleksji – jak działać, aby być skutecznym, aby w sposób właściwy wykorzystywać potencjał umiejscowiony, w każdej ze struktur służących…