Statystyki Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach I połowa 2019 r

Podsumowując działalność OIKiP w pierwszej połowie 2019r chcieliśmy pokazać Państwu obraz naszej aktywności zawodowej, tego co robimy i z jakimi kryzysami klientów mierzymy się na co dzień. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach działa całodobowo, udzielając wsparcia wszystkim doświadczającym różnego typu kryzysów mieszkańcom Powiatu  Myślenickiego. Świadczymy pomoc Stacjonarną, całodobową gdzie pomoc człowiekowi doświadczającemu kryzysu trwa od 6 – 8 tygodni.  Najczęstszymi problemami, z którymi spotykali się interwenci w I połowie 2019 r były:


 • Uzależnienia, współuzależnienia, syndrom DDA
 • Przemoc domowa  ofiary
 • Przemoc domowa sprawcy
 • Trudności w związkach
 • Kryzys w Rodzinie
 • Kryzys żałoby
 • Zaburzenia psychiczne
 • Autoagresja
 • Trudności wychowawcze
 • Kryzys Dojrzewania
 • Problemy prawne
 • PTSD – zespół stresu pourazowego
 • Trudności zawodowe
 • Przemoc poza domem
 • Kryzysy związane z chorobą
 • Kryzysy wieku średniego
 • Próby samobójcze
 • Inne

OIKiP realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Interwencja Kryzysowa w Myślenicach. Nadzieja-Pomoc –Zmiana Całą Dobę”. Dzięki unijnym środkom możemy pracować w trybie całodobowym oraz prowadzić interwencje w terenie, dzięki czemu mamy możliwość dotarcia do większej ilości klientów, którzy nie mogą do nas dotrzeć osobiście. W pierwszej połowie 2019 r wzięliśmy udział w 4 interwencjach wyjazdowych. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach można również skorzystać z bezpłatnej porady prawnej z której skorzystało 72 klientów; z wizyty u lekarza Psychiatry – z której skorzystało - 24 klientów; z pomocy Psychologicznej - 820; z Mediacji 1 klient Telefon interwencyjny w pierwszej połowie 2019 r dzwonił około 1500 razy!!! Odwiedzili nas Państwo 1367 razy. Dziękujemy za zaufanie.

STAT

STAT

Nasi klienci to nie tylko mieszkańcy Gmin Powiatu Myślenickiego, ale również osoby z całej Polski, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, facebooka czy aplikacji Skype. Warto wspomnieć o interwencji za pośrednictwem Skypa, podczas której pracownik ośrodka, niesłysząca interwentka Beata Postawa -Ćwierz udzielała wsparcia osobom niesłyszącym doświadczającym kryzysów z Dani i Brazylii.

                Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach niesie pomoc i wsparcie wszystkim osobom doświadczającym szeroko pojętego kryzysu, będącym w trudnej sytuacji oraz doznającym przemocy.

STAT