Konferencja w Sejmie RP nt interwencji kryzysowej

W dniu 21 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się ważna dla środowiska interwentów kryzysowych Konferencja pt. "Rola, znaczenie i perspektywy rozwoju interwencji kryzysowej w przestrzeni społecznej", której współorganizatorem jest m.in. Myślenicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Patronat nad wydarzeniem objął marszłek Ryszard Terlecki. Poniżej publikujemy program konferencji, jej cele programowe i założenia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Zapisy trwają.