Współpraca OIKiP i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

W dniu dzisiejszym (4.04.17 r.) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbył się Dzień Otwarty Instytutu Pracy Socjalnej oraz Instytutu Nauk o Rodzinie pt.: „Moje Westerplatte – o misji pomagania”. Wydarzenie było związane z trwającym w Krakowie III Tygodniem Pracy Socjalnej (3-8 kwietnia br.) w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS. Hasło przewodnie wybrane na ten rok brzmi: „W trosce o człowieka”.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach wziął udział w tym wydarzeniu w osobie Dyrektor OIK – Sylwii Michalec-Jękot oraz pracownika Ośrodka – interwenta kryzysowego, familiologa Daniela Zawodnika. W programie dnia znalazły się warsztaty „Interwencja kryzysowa – nowa przestrzeń pomocy” prowadzone przez p. Sylwię Michalec-Jękot i Daniela Zawodnika. Warto podkreślić, że Daniel jest absolwentem Uniwersytetu Papieskiego, który jednocześnie od 2-óch lat jest pracownikiem OIK.

Zaproszenie Uniwersytetu Papieskiego i obecność Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest elementem budowania sieci wzajemnej współpracy między OIKiP a środowiskiem akademickim.