Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa  w Myślenicach

Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach

DYREKCJA

Sylwia Michalec-Jękot założyciel i dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Ma 15-letnie doświadczenie pracy w obszarze interwencji kryzysowej. Zainicjowała i współtworzy projekt „Prometeusz – Nadzieja, Pomoc, Zmiana – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie myślenickim”, który znajduje swe kontynuacje w kolejnych latach. Wykładowca studiów podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Członek zespołu ds. Tworzenia Procedur Przeciwdziałania Przemocy przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest laureatką wyróżnienia Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, I Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także finału konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 Usługi Społeczne dziedzina Pomoc Społeczna”. Pomysłodawczyni współpracy z regionalną telewizją Myślenice iTV i autorka programu „Rozmowy po zmroku”. Członek Zespołu Monitorującego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

INTERWENCI KRYZYSOWI:

Małgorzata Januś psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), certyfikowana Psychoterapeutka Poznawczo - Behawioralna. Certyfikat nr 738 przyznany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Uniwersytet SWPS w Katowicach), odbyła staże w Klinice Psychiatrii UJ na oddziale zaburzeń afektywnych, a także w Klinice Hematologii UJ. Prowadzi warsztaty dla seniorów, których celem jest nabycie umiejętności w zakresie dobrej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, a także wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie dotykającej osób starszych. Wolontariuszka w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Marzena Mucha- familiolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunku Nauki o Rodzinie. Ukończyła również studia podyplomowe Kryzys Psychologiczny i Interwencje Kryzysową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada doświadczenie w pracy z osobami starszymi (2,5 letni staż pracy w Domu Pomocy Społecznej na stanowisku opiekun). Pracownik OIKiP na stanowisku interwent kryzysowy. Uczestniczka międzynarodowej konferencji Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych, czy też Praca z pacjentem przewlekle chorym. Interesuje się tematyka i problemami związanymi z okresem starzenia się.

Ula Piwowarczyk absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie kierunku politologia, specjalność administracja publiczna (mgr) oraz administracja samorządowa (licencjat). Ukończyła Małopolską Szkołę Gospodarczą w Krakowie na kierunku technik informatyk (2012). Ma doświadczenie pracy w Urzędzie Gminy na różnych stanowiskach administracyjnych oraz w pracy biurowej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Wcześniej wolontariuszka OIKiP, obecnie pracownik socjalny - interwent kryzysowy.

Bożena Piwowarska familiolog (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), doradca życia rodzinnego, nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych w Zakliczynie, a także prezes Stowarzyszenia Integracji Rodziny „WIĘŹ”. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Pracuje z każdym typem klienta, a szczególnie z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Jest współautorką warsztatów skierowanych dla ofiar przemocy Akademia PO-MOCY, a także grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. W Ośrodku pracuje także z parami. Prywatnie matka pięciorga dzieci.

Beata Postawa-Ćwierz – Głucha pedagog absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła lektorat Polskiego Języka Migowego (Uniwersytet Warszawski). Ukończyła także studia podyplomowe Surdopedagogika na KUL-u w Lublinie oraz studia podyplomowe Kryzys psychologiczne i Interwencje Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi kurs PJM na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Wcześniej wolontariuszka w OIKiP w Myślenicach. W pracy interwencyjnej spotyka się z osobami niepełnosprawnymi, przede wszystkim z osobami głuchymi lub niedosłyszącymi. Pracownik OIKiP na stanowisku interwent kryzysowy.

Klaudia Szydłak – psycholog (Uniwersytet Jagielloński, Psychologia Stosowana). Jej praca dyplomowa dotyczyła strategii radzenia sobie ze stresem. Członek Koła Naukowego „PRAGMA” działającej przy UJ w sekcji psychologii sądowej. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Wcześniej wolontariusz i stażystka w Ośrodku, obecnie pracownik OIKiP (stanowisko interwent kryzysowy). Jest współautorką warsztatów skierowanych dla ofiar przemocy Akademia PO-MOCY, a także grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

Alina Ulman pedagog. Ukończyła studia II stopnia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Koordynator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w OIKiP.Ukończyła szkolenie doskonalenia metod pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich członków rodziny wg programu RODZINA realizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Instytut Psychologii Zdrowia. Uczestniczyła w seminarium szkoleniowym „Poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw handlu ludźmi”. Jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W swojej pracy zajmowała się pomocą ludziom chorującym psychicznie w fundacji im. bł. Siostry Salawy w Krakowie. W Ośrodku pracuje ze sprawcami przemocy domowej.

Przemysław Załugowicz psycholog (Uniwersytet Jagielloński) wcześniej wolontariusz, a obecnie pracownik OIKiP. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). W pracy interwencyjnej spotyka się przede wszystkim z młodzieżą oraz z dziećmi, a także z seniorami. Zajął I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową (2013). Prywatnie lubi biegać, jest maratończykiem.

Daniel Zawodnik familiolog (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Interwent kryzysowy i pracownik w OIKiP, wcześniej praktykant, wolontariusz i stażysta Ośrodka. Ukończył I stopień kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Toruń 2016). Ukończył studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Pracuje z młodzieżą, osobami doświadczającymi przemocy, przeżywającymi żałobę, a także kryzys związany z chorobą. Szczególnym obszarem jego pracy jest praca z osobami niepełnosprawnymi, gdyż sam jest osobą niewidomą. Odpowiada za kontakt z instytucjami oraz fundacjami zajmującymi się szeroko rozumianą pomocą osobom niepełnosprawnym. Posiada doświadczenie w pracy z parami przeżywającymi kryzys i chcącymi pogłębić swoją więź (Akademia Dobrych Relacji edycja 2016).

Marcelina Cież - psycholog, absolwentka kierunku psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych Kryzysy psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (UJ). W trakcie studiów odbywała praktyki i zajęcia z seniorami, których to także dotyczyła jej praca dyplomowa. Były członek Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA - sekcji psychologii sądowej oraz seksuologii. Ukończyła cykl zajęć dla psychologów w Studium Pedagogicznym UJ. Przed podjęciem pracy zawodowej odbyła praktyki oraz wolontariat w OIKiP w Myślenicach. Spotyka się z wszystkimi potrzebującymi wsparcia, jednak najbliższa jest jej praca z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie pasjonatka gór i podróży.

Norbert Pachel pracownik socjalny, absolwent kierunku Praca Socjalna ze specjalnością praca z osobą chorującą psychicznie na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie także kończy specjalizację z interwencji kryzysowej. Wieloletni działacz organizacji pozarządowych, założyciel i długoletni prezes zarządu kilku z nich. Ukończył wiele kursów z zakresu ekonomii społecznej, zarządzania, marketingu, social mediów, pedagogiki oraz psychologii. Przez ponad 5 lat pracował z dziećmi i młodzieżą z placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz rodzin wieloproblemowych. Przez prawie 9 lat koordynował i współtworzył akcję „Anioł na Jeden Dzień”, a następnie „Anioł w Krakowie” skierowaną do dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej. Prowadził Przedsiębiorstwo Społeczne oraz specjalizował się w Ekonomii Społecznej, tworzeniu i prowadzeniu wielu różnych projektów finansowanych ze środków UE, Programów Regionalnych oraz Ministerialnych. Doświadczony wychowawca oraz kierownik kolonijny.

Iwona Kopeć - psycholog (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii na Wydziale Filozoficznym), psychoterapeuta w trakcie całościowego 4-letniego (obecnie 3 rok) szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej organizowanego przy Oddziale i Gabinecie Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uprawniającego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła szkolenia m. in. z zakresu technik terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii LGBT, udzielania pomocy psychologicznej online, a od jakiegoś czasu intensywnie bierze udział w różnych szkoleniach dotyczących leczenia objawów traumy - obecnie w trakcie 3-letniego szkolenia z Somatic Experiencing® (metoda leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu). Doświadczenie w bezpośredniej pracy klinicznej zdobywała na Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera oraz Szpitalu Specjalistycznym im. dra Józefa Babińskiego. Odbyła również staż na Oddziale Psychiatrii Psychodynamicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Klinice Psychiatrii Dorosłych. Oprócz tego pracowała w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną, współpracowała z firmą szkoleniową, prowadząc warsztaty oraz udzielając psychologicznego wsparcia indywidualnego i grupowego oraz była wolontariuszem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Obecnie poza pracą w OIKiP pracuje również w Telefonie Zaufania oraz gabinecie prywatnym. W Ośrodku pracuje głównie z osobami dorosłymi, ale także z młodzieżą powyżej 16 roku życia, szczególnie doświadczajacymi: przemocy, życia w rodzinie z problemem alkoholowym, trudności w relacjach, kryzysów rozwojowych czy związanych z pracą zawodową.

SUPERWIZORZY

Dr n. hum. Piotr Passowicz – nauczyciel akademicki w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu psychologii zdrowia społeczności i interwencji kryzysowej. Współzałożyciel pierwszego w Polsce schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie. Kierownik Studiów Podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa przy IPS UJ. Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy i certyfikowany analityk szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, przy afiliacji z European Group Analitic Training Institutions Network. Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy przy afiliacji z Psychodrama Institute for Europe E.V. Certyfikowany superwizor interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, przy afiliacji z IPS UJ.

Beata Zadumińska psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, certyfikowana interwentka kryzysowa Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię psychodynamiczną indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu psychodynamicznym z osobami doświadczającymi traum, w tym zaburzeń na tle przemocy seksualnej, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń więzi. Prowadzi sesje superwizyjne dla specjalistów zajmujących się zawodowo poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członkini Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Fundacji La Strada. Aktywistka równościowa. Posiada kwalifikacje biegłego sądowego i mediatora sądowego. Współpracuje w charakterze nauczycielki akademickiej z SWPS w Katowicach, oraz IPS UJ.

Lidia Gadomska -

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY:

Piotr Kozar, Alina Ulman

KADRY I ADMINISTRACJA:

Beata Matuła

KSIĘGOWOŚĆ:

Małgorzata Jurkiewicz

W RAMACH PORADNICTWA:

Adw. Sławomir Kowalski (prawnik)

Dr Agnieszka Witkowska-Świech (psychiatra)

Dr Katarzyna Wojtanowicz (mediator)